Dette billede er af den gamle Gardysgård, før den blev udstykket. Den lille grusvej bagerst er Heiget-Åsen, og grusvejen, der løber ud fra Gardysgården, er vejen, som i dag løber fra gården og ud i Gardysvej. Gadekæret kan skimtes i midten til venstre i billedet.

Udstykningen af Grundejerforeningen Gardysgård-Havregård blev foretaget i ca. 1960. Der var 264 grunde og 204 brønde. En ekstra grund er senere kommet til, så der i dag er 265 grunde/matrikler. Udstykningen var oprindeligt tænkt som helårsudstykning.

Direktør Willy Ree Andersen købte Havregård, Gardysgård og Ammekærgård. Inden den endelige aftale kom i stand, blev Ammekærgård solgt til Danagrund, da de bød en højere pris. Sidstnævnte gik kort efter konkurs.

Der var ingen adgang til offentlig vej fra Ammekærgård, da den nederste del ud mod Strandvejen allerede var blevet solgt til lodsejerne ud til Strandvejen af Ammekærgårds oprindelige gårdejer.

Grundejerforeningen GG-H forhandlede derfor med Blistrup Kommune, angående afgivelse af vejret over Steenhøjs-Åsen (som dengang endte blindt, der hvor vognmanden bor nu). Efter aftale med kommunen, blev det aftalt, at Ammekærgård skulle betale kr. 220.000,- for vejret og vedligeholdelse, og samtidig betale halvdelen af de fremtidige udgifter til vedligeholdelse.

Ved en senere åstedsforretning, blev Steenhøjs-Åsen åbnet ud til Thoredsvej.

Den store sum penge blev puttet i kassen. Så skulle der kloakeres, og da det skulle betales, tog Bestyrelsen af den store kassbeholdning. Når den enkelte grundejer havde fået installeret kloak, fik vedkommende betalt sin andel af de kr. 220.000,-.

Udstykningen består af ca. 1.200 m2 store grunde. Gardysvej, Tue-Åsen og Havregårdsvej er de store veje, der går ind i grundejerforeningen, diagonalt på Strandvejen. Steenhøjs-Åsen går på tværs og forbinder bl.a. Gardysvej og Havregårdsvej. Små stikveje forbinder hele området, og 3 m brede stier går på langs og tværs af området. Alle grundene blev plantet til med træer og buske i skellet samt en række træer på hver side af skelbeplantningen.